• Firma Carbo Holding
    Sp. z o.o. działa od 1991

    Nad rozwiązaniem problemu pracuje doświadczone i ambitne grono ludzi, którzy są źródłem trafnych pomysłów i szybkich decyzji. Dziś do grona naszych biznesowych partnerów możemy zaliczyć:

    więcej informacji

Grupa Kapitałowa

CARBO Holding Spółka z o. o. powstała 1991 roku jako pierwszy polski eksporter węgla brunatnego do Niemiec.

Podstawowy zakres działalności Spółki obejmuje dostawy koksu, węgla, kamienia wapiennego na terenie Polski i Niemiec.

Ponadto zajmujemy się projektowaniem i produkcją konstrukcji stalowych mało, średnio i wielkogabarytowych, rurociągów, zbiorników, oraz instalacji energetycznych i przemysłowych.
Spółka prowadzi kompleksowe usługi spedycyjno-transportowe w transporcie kolejowym, drogowym oraz wodnym, zapewniając przy tym kompleksową obsługę logistyczną. Przedmiotem spedycji są głównie paliwa stałe oraz kamień wapienny.
Kompleksowość i profesjonalizm świadczonych usług stanowi o sile i dynamice funkcjonowania Spółki CARBO Holding.