• Firma Carbo Holding
    Sp. z o.o. działa od 1991

    Nad rozwiązaniem problemu pracuje doświadczone i ambitne grono ludzi, którzy są źródłem trafnych pomysłów i szybkich decyzji. Dziś do grona naszych biznesowych partnerów możemy zaliczyć:

    więcej informacji

EFS

 

Firma CARBO HOLDING od 1 maja 2013 r. do 30 listopada 2014 r.
zrealizowała projekt nr POKL.08.01.01-08-055/12


„Wykwalifikowany pracownik kluczem
do sukcesu - program wzrostu umiejętności
pracowników firmy Carbo Holding Sp. z o.o. ”


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego