• Firma Carbo Holding
    Sp. z o.o. działa od 1991

    Nad rozwiązaniem problemu pracuje doświadczone i ambitne grono ludzi, którzy są źródłem trafnych pomysłów i szybkich decyzji. Dziś do grona naszych biznesowych partnerów możemy zaliczyć:

    więcej informacji

Zmiany w składzie Zarządu

Decyzją Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 czerwca 2015r. powołano nowy skład zarządu Spółki:

Zdzisław Porycki - Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Grzegorz Jodko   - Członek Zarządu, Dyrektor Zakładu Handlu i Transportu

Wojciech Tolak    - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju
Marek Lewandowski  - p.o. Dyrektora Zakładu Konstrukcji Stalowych "Lubstal"


Decyzją Zarządu Spółki z dnia 29 stycznia 2018 (Uchwała Zarządu nr 04/01/2018), powierzono pełnienie obowiązków funkcji Dyrektora ZKS Lubstal Panu Markowi Lewandowskiemu.

Zmiany powyższe zostały zaktualizowane w KRS nr 0000048765.