• Firma Carbo Holding
    Sp. z o.o. działa od 1991

    Nad rozwiązaniem problemu pracuje doświadczone i ambitne grono ludzi, którzy są źródłem trafnych pomysłów i szybkich decyzji. Dziś do grona naszych biznesowych partnerów możemy zaliczyć:

    więcej informacji

O firmie

Firma CARBO Holding Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w maju 1991r w Zielonej Górze. Od 25 lat zajmuje się zaopatrywaniem przemysłu hutniczego, metalurgicznego, budowlanego, chemicznego oraz spożywczego w paliwa stałe, surowce mineralne oraz konstrukcje stalowe.

Na początku lat 90-tych rozpoczęliśmy dostawy z Polski węgla brunatnego, koksu oraz kamienia wapiennego do hut i elektrowni niemieckich. Zwiększający się wolumen dostaw zaowocował utworzeniem i rozwinięciem w 1998 roku własnego działu transportu i spedycji CARBO TRANS SERVICE. Nowopowstały pion w sposób profesjonalny zajmował i nadal zajmuje się spedycją dostaw na poziomie 3-4 mln ton towarów w skali roku. Dostawy organizowane są do wielu krajów Europy z wykorzystaniem transportu kolejowego, samochodowego oraz morskiego i śródlądowego.

W połowie lat 90-tych uwzględniając potrzeby naszych odbiorców uruchomiony został Zakład Konstrukcji Stalowych LUBSTAL, który zajmuje się produkcją spawanych konstrukcji stalowych. Zakład po 20-stu latach rozwoju może pochwalić się znakomitymi wynikami i dużym gronem stałych klientów z Niemiec, Francji, Danii, Luxemburga, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Polski.
Obecnie zakład zatrudnia 90 wysoko wykwalifikowanych pracowników i dysponuje halami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 12000 m2. W ciągu miesiąca wytwarzanych jest do 300 ton różnego rodzaju konstrukcji stalowych. Produkcja odbywa się na podstawie dokumentacji klientów, z zachowaniem europejskich norm wykonawczych.
W kolejnych latach firma rozszerzała swoją działalność poprzez utworzenie m.in. oddziałów na terenie Polski i Niemiec, posiadanie własnego terminala towarowego w Sławkowie k/Dąbrowy Górniczej, zakup własnych wagonów kolejowych czy budowę zakładu produkcji brykietów ze słomy. Od ponad 20 lat znaczna część dostaw surowców realizowana jest w imporcie oraz tranzycie ze wschodu Europy, głównie z Ukrainy i Rosji.

Obecnie firma CARBO Holding kontynuuje obraną w latach 90-tych XX wieku drogę, poszerzając gamę dostarczanych towarów o dodatkowe towary, takie jak: antracyt, węgiel kamienny, koks petrochemiczny.

Niezmiennie od 25 lat funkcjonowania celem działania Carbo Holding jest budowanie długoterminowych relacji z partnerami opartych na korzystnych dla obu stron relacjach biznesowych.

Obecna struktura GRUPY wygląda następująco:


Do grona naszych głównych Klientów należą m.in: koncerny Vattenfall Europe Genaration, Arcelor Mittal, Lhoist, Sudzucker AG, Babcock Borsig Service, HMT Hebing Maschinen-Technik, Technip Seiffert, Vettertec oraz wiele innych firm w kraju i za granicą.
Głównymi naszymi dostawcami są: PKP CARGO, Koksownia Przyjaźń, Tauron PKW, Lhoist oraz inni dostawcy z Polski, Ukrainy i Rosji. W przypadku ww. firm należymy do grona ich strategicznych klientów lub/i jesteśmy ich autoryzowanymi dealerami.

GRUPA CARBO zatrudnia obecnie ponad 130 pracowników.
Firma działa według systemu jakości ISO 9001:2008.